Tájékoztatás elektronikus megfigyelőrendszer alkalmazásáról

Tisztelt Vendégeink!

Ezúton tájékoztatjuk önöket arról, hogy az SH-Fejlesztő Kft. a 8600 Siófok, Vitorlás utca 12-14. sz. alatt található, Hotel Yacht**** Wellness & Business Siófok néven üzemelő szállodában, elektronikus megfigyelőrendszert (térfigyelő kamerarendszert) működtet. A szálloda elektronikus megfigyelőrendszereit az SH-Fejlesztő Kft munkatársai kezelik.

Tájékoztatjuk, hogy a kép- és hangfelvétel rögzítés, felhasználás és megőrzés szabályaira a
személy-és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény (Szvtv.) rendelkezései, továbbá az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII tv. (Info tv.) rendelkezései alkalmazandók. Az elektronikus megfigyelőrendszer működtetésére az Szvtv. 30. § (2) bekezdésében foglaltak szerinti, kifejezett hozzájárulás alapján, az alábbiakban részletezettek szerint, az emberi élet, a testi épség, valamint a vagyon védelme érdekében a jogsértések és balesetek megelőzése, észlelése, az elkövető tettenérése, valamint a jogsértések bizonyítása céljából kerül sor. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy az adatkezeléshez való kifejezett hozzájárulásnak minősül, amennyiben a kamerával megfigyelt helyiségbe a jelen tájékoztató ismeretében bemegy.

A kezelt adatok köre: a vendégek a kép- és hangfelvételeken látszódó arcképmása, hangja, és egyéb személyes adatai.

Az SH-Fejlesztő Kft. általi adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-89646
Az elektronikus megfigyelőrendszer a hét minden napján, 24 órában üzemel, a felvételeket a szerver helyiségében található szerver 30 napig tárolja.

A személyes adatok biztonságos kezelése érdekében a szerveren tárolt adatok védelmét személyre szóló felhasználónév és jelszó biztosítja, melynek segítségével megállapítható, hogy az adatokhoz mely jogosult, és mikor fért hozzá.

A kamerák aktuális képének megtekintésére jogosultak az SH-Fejlesztő Kft. jogosultsággal rendelkező munkavállalói. A kamerák felvételének megtekintésére a szálloda igazgatója, helyettese vagy ezen személyek akadályoztatása esetén a szálloda mindenkori ügyeletes vezetője jogosult.

Az SH-Fejlesztő Kft. által üzemeltetett kamerás megfigyelő és rögzítő rendszer tárolt felvételeibe kizárólag az emberi élet, testi épség és vagyon sérelmére elkövetett jogsértések bizonyítása és az elkövető azonosítása, illetve az életet vagy testi épséget érintő egyéb események, balesetek feltárása érdekében tekinthetnek be az arra jogosultsággal rendelkező személyek.

Az SH-Fejlesztő Kft. a rögzített felvételekbe történő betekintéseket, az azt végző személy nevét, az adatok megismerésének okát és idejét jegyzőkönyvben rögzíti.

Adattovábbításra kizárólag jogellenes magatartásara vagy kötelezettségszegésre tekintettel folyamatban lévő eljárás esetén, az azokat lefolytató hatóságok, bíróságok felé van lehetőség. Az átadott adatok körébe a kamerarendszer által készített, releváns információt tartalmazó felvételek tartozhatnak, valamint a felvételen esetlegesen szereplő személyek neve.

Tájékoztatjuk, hogy azon érintettek, akiknek jogát vagy jogos érdekét a kép- és hangfelvétel rögzítése érinti, kérhetik az elektronikus megfigyelőrendszerrel róluk készült felvételekről másolat készítését, valamint a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel összhangban kérheti a felvételek törlését. Továbbá, akinek jogát vagy jogos érdekét a kép- és hangfelvétel rögzítése érinti, a kép- és hangfelvétel rögzítésétől számított 3 munkanapon belül jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy az adatot az SH-Fejlesztő Kft. ne semmisítse meg, illetve ne törölje.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy személyes adatai kezeléséről bármikor tájékoztatást kérhet az SH-Fejlesztő Kft-től. Kérheti továbbá az alkalmazandó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően személyes adatainak helyesbítését, illetve zárolását is. Ezen kívül tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen.

Tájékoztatjuk, hogy jogainak megsértése esetén a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően bírósághoz fordulhat, továbbá, a Nemzeti Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

A szálloda külső bejáratait, és a vendégek számára nyitva álló tereit figyelő kamerák: A megfigyelés célja elsősorban a szálloda vagyontárgyaival, eszközeivel, készleteivel, és a szálloda vendégeinek a szállodába behozott vagyontárgyaival kapcsolatos vagyonvédelem, melyre tekintettel különösen indokolt a szálloda bejáratainak, recepciójának, közös helyiségeinek megfigyelése. A megfigyelés célja továbbá a szálloda közös helyiségeiben előforduló balesetek megelőzése, illetve körülményeinek feltárása.

Kamerával megfigyelt helyiségek (kamera száma alapján):

A kamerák az alábbi területekre irányulnak:

B épület 1. Behajtó

B épület 1. Fedett parkoló

B épület 1. B épület terasz 2.

B épület 1. Étterem bejárat

B épület 1. B épület terasz 1.

B épület 1. A épület recepció

B épület 1. A épület bejárat

B épület 1. Konyhai kiszolgáló

B épület 1. A épület külső raktár

B épület 1. A épület lobby

B épület 2. Recepció 1.

B épület 2. Recepció 2.

B épület 2. Bárpult

B épület 2. Főbejárat

B épület 2. Lift előtér

B épület 2. Hideg konyha pult

B épület 2. Bár

B épület 2. Konyha folyosó

B épület 2. Konyha bejárat

B épület 2. Orvosi váró

B épület 2. Orvosi bejárat

B épület 2. 3. em. Lobby

B épület 2. 3. em. Terasz közlekedő

B épület 2. Főbejárat parkoló 1.

B épület 2. Főbejárat parkoló 2.

B épület 2. Sorompó

A épület Fsz. A épület hátsó lépcső

A épület Fsz. A épület homlokzat 2.

A épület Fsz A épület terasz

A épület Fsz A épület terasz

A épület Fsz A épület homlokzat 1.

F épület Fürdő recepció

F épület A épület hátsó lépcső

F épület A épület fürdő homlokzat 1.

F épület A fürdő bejárat

F épület Fürdő öltöző 1.

F épület Fürdő öltöző 2.

F épület Fürdő medence 1.

B épület Személyzeti bejárat